Blue Flower

 

Na vybavenie víz umožňujúcich dlhodobý pobyt budete potrebovať tzv. "Certificate of Eligibility", na získanie ktorého si budete musieť požiadať najlepšie vopred na miestnom zastupiteľstve alebo na imigračnom úrade.

Ak už máte víza na dlhodobý pobyt a chystáte sa z Japonska napríklad na návštevu domov, nezabudnite si na imigračnom úrade vybaviť re-entry víza. Jednorázové vás vidu na 3000JPY alebo multiple na 6000JPY. Za zmenu typu víz alebo ich predĺženie zaplatíte 4000JPY.

Pridávam aspoň základné typy víz na dlhodobý pobyt:

    Spouse visa - dostanete ich len v prípade, že váš(-a) polovička je občanom Japonska, samozrejme umožňujúce pracovať v Japonsku
    college a pre-college visa - štúdium, možnosť pracovať len 28h týždenne
      dependent visa - pre rodinných príslušníkov, ktorých príbuzní už majú dlhodobé víza, možnosť pracovať 28h týždenne po vybavení si tzv. "Permit to Engage in Activity other than that Permitted by the Status of Residence Previously Granted"
    cultural activities - kultúrna výmena (ikebana, čajová ceremónia, džudo, karate a iné), nie je možné pracovať s týmto typom víz

Pri dlhodobom pobyte je nutné sa do 90 dní registrovať na miestom úrade podľa vašeho bydliska kde sa zároveň môžete zaregistrovať aj na zdravotné poistenie. Zmenu typu víz je tiež potrebmé nahlásiť na miestnom úrade do 14 dní.

Linky na dôležité organizácie a weby

Japonská Ambasáda na Slovensku - www.sk.emb-japan.go.jp

Slovenská Ambasáda v Japonsku - www.mzv.sk - Veľvyslanectvo SR Tokio a www.embassy-avenue.jp

Ministerstvo spravodlivosti Japonska www.moj.go.jp/ENGLISH/preface.html
Ministerstvo zahraničných vecí Japonska www.mofa.go.jp/index.html
Web Japan www.web-japan.org

 

Formuláre pre imigračný úrad nájdete na tejto adrese www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#16 ale v prípade, že ste stratení pri čítaní Kanji tak ako ja, tak pripájam priame linky na na vybrané formuláre:

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY - www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.pdf
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE - www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.pdf
APPLICATION FOR EXTENSION OF PEROD OF STAY - www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.pdf
Pričom v časti 2 vypĺňate len písmeno podľa vašej potreby.