Blue Flower

Kanji (Kandži) (漢字)

Kanji sú vlastne čínske znaky prebrané japoncami niekedy okolo 5-teho storočia. Oproti číštine v japončine sa však píšu vždy rovnakým spôsobom, tj. rovnakým poradím a rovnakým smerom ťahov. Naproti tomu sa však význam slova a aj čítanie znaku môže od čínskeho líšiť, navyše jedno kanji môže mať samostatne ale aj podľa kombinácie s iným kanji niekoľko čítaní. Po ukončení stredoškolského stúdia by ste ich mali vediet takmer 2000, čo by vím malo stačiť na bezproblémové prečítanie si novín, to je ale pre mňa nedosažiteľná méta. Celkovo je kanji okolo 6300.

Hiragana (平仮名)

Hiragana vznikla z čínskych znakov používaných na vyjadrenie výslovnosti približne v 5-tom storočí a stala sa veľmi populárna medzi ženami, ktoré nemali v tej dobe prístup k vyššiemu vzdelaniu. Používa sa pre slová pre ktoré neexistuje kanji, keď pisateľ dané kanji nevie, ako slovesné prípony (čo sa nazýva okurigana) alebo na vyjadrenie výslovnosti pri kanji (čo sa nazýva furigana)

Hiragana
  a i u e o   (ya) (yu) (yo)
 
a

i

u

e

o
       
k
ka

ki

ku

ke

ko
  きゃ
[kya]
きゅ
[kyu]
きょ
[kyo]
s
sa

ši [shi]

su

se

so
  しゃ
[sha]
しゅ
[shu]
しょ
[sho]
t
ta

či [chi]

cu [tsu]

te

to
  ちゃ
[cha]
ちゅ
[chu]
ちょ
[cho]
n
na

ni

nu

ne

no
  にゃ
[nya]
にゅ
[nyu]
にょ
[nyo]
h
ha

hi

fu

he

ho
  ひゃ
[hya]
ひゅ
[hyu]
ひょ
[hyo]
m
ma

mi

mu

me

mo
  みゃ
[mya]
みゅ
[myu]
みょ
[myo]
j
ja [ya]
 
ju [yu]
 
jo [yo]
       
r
ra

ri

ru

re

ro
  りゃ
[rya]
りゅ
[ryu]
りょ
[ryo]
w
wa

wi
 
we

o/wo
       
     
n
           
                   
g
ga

gi

gu

ge

go
  ぎゃ
[gya]
ぎゅ
[gyu]
ぎょ
[gyo]
z
za

[ji]

zu

ze

zo
  じゃ
[ja]
じゅ
[ju]
じょ
[jo]
d
da

[(ji)]

[(zu)]

de

do
  ぢゃ
[(ja)]
ぢゅ
[(ju)]
ぢょ
[(jo)]
b
ba

bi

bu

be

bo
  びゃ
[bya]
びゅ
[byu]
びょ
[byo]
p
pa

pi

pu

pe

po
  ぴゃ
[pya]
ぴゅ
[pyu]
ぴょ
[pyo]

Nepožívané znaky sú zvýraznené červenou farbou, znaky sa zobrazia
len keď máte nainštalované fonty s podporou japončiny

Katakana ( 片仮名)

Katakana sa používa pre slová cudzieho pôvodu vrátane japonských slov cudzieho pôvodu, citoslovcia, mená živočíchov a rastlín, pre ktoré nie je bežne používané kanji, alebo na zvýraznenie slova.

Katakana
  a i u e o   (ya) (yu) (yo)
 
a

i

u

e

o
       
k
ka

ki

ku

ke

ko
  キャ
[kya]
キュ
[kyu]
キョ
[kyo]
s
sa

ši [shi]

su

se

so
  シャ
[sha]
シュ
[shu]
ショ
[sho]
t
ta

či [chi]

cu [tsu]

te

to
  チャ
[cha]
チュ
[chu]
チョ
[cho]
n
na

ni

nu

ne

no
  ニャ
[nya]
ニュ
[nyu]
ニョ
[nyo]
h
ha

hi

fu

he

ho
  ヒャ
[hya]
ヒュ
[hyu]
ヒョ
[hyo]
m
ma

mi

mu

me

mo
  ミャ
[mya]
ミュ
[myu]
ミョ
[myo]
j
ja [ya]
 
ju [yu]
 
jo [yo]
       
r
ra

ri

ru

re

ro
  リャ
[rya]
リュ
[ryu]
リョ
[ryo]
w
wa

wi
 
we

o/wo
       
     
n
           
                   
g
ga

gi

gu

ge

go
  ギャ
[gya]
ギュ
[gyu]
ギョ
[gyo]
z
za

[ji]

zu

ze

zo
  ジャ
[ja]
ジュ
[ju]
ジョ
[jo]
d
da

[(ji)]

[(zu)]

de

do
  ヂャ
[(ja)]
ヂュ
[(ju)]
ヂョ
[(jo)]
b
ba

bi

bu

be

bo
  ビャ
[bya]
ビュ
[byu]
ビョ
[byo]
p
pa

pi

pu

pe

po
  ピャ
[pya]
ピュ
[pyu]
ピョ
[pyo]

Nepožívané znaky sú zvýraznené červenou farbou, znaky sa zobrazia
len keď máte nainštalované fonty s podporou japončiny

 

Moderné prídavky ku katakane, reprezentujúce hlavne zvuky z iných jazykov
        イェ
ye
         
    ウィ
wi
  ウェ
we
ウォ
wo
       
 
va

vi
 
ve

vo
       
  ヴァ
va
ヴィ
vi

vu
ヴェ
ve
ヴォ
vo
       
        シェ
she
         
        ジェ
je
         
        チェ
che
         
    ティ
ti
トゥ
tu
           
      テュ
tyu
           
    ディ
di
ドゥ
du
           
      デュ
dyu
           
  ツァ
tsa
ツィ
tsi
  ツェ
tse
ツォ
tso
       
  ファ
fa
フィ
fi
  フェ
fe
フォ
fo
       
      フュ
fyu
           

Nepožívané znaky sú zvýraznené červenou farbou, znaky sa zobrazia
len keď máte nainštalované fonty s podporou japončiny

Linky a odkazy na zdroje o japonskej abecede